WAT IS HET VAB

Het vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek" (VAB) verzorgt de overslag en

afvoer van verbrandbaar, composteerbaar en recyclebaar afval.

Duin- en Bollenstreek
Vaste klant zijn de 6 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen) en bedrijven binnen en buiten de regio. Het VAB verwerkt geen afval van particulieren; burgers kunnen afval inleveren bij hun gemeente.

Meerlanden
De exploitatie van het VAB is in handen van afvalbedrijf Meerlanden uit Rijsenhout. Dat betekent dat de afvalinname, de bewerking ervan en de afvoer naar de afvalverwerkings-installatie door Meerlanden wordt verzorgd. Daarbij wordt de nadruk gelegd op gescheiden inzameling en recycling.


Vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek"
Bezoekadres: ´s Gravendamseweg 77

2215 TG Voorhout

Bij het VAB wordt geen afval gescheiden of verbrand; het VAB is alleen een overslagstation voor GFT- en restafval dat door de gemeenten gescheiden wordt aangeleverd.

Afvalinzameling, de bewerking ervan en de afvoer naar de afvalverwerkingsinstallatie is in handen van afvalbedrijf Meerlanden uit Rijsenhout.

 

Vuilafvoerbedrijf

Duin- en Bollenstreek

VAB