BESTUUR EN DIRECTIE VAB

Het bestuur van het VAB bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur bestaande uit wethouders van de zes deelnemende gemeenten.

 

Gemeenschappelijke Regeling
Vanuit elke gemeente zijn ambtenaren afgevaardigd die vier keer jaar bijeen komen in het zogenoemde Technisch Overleg. Dit Overleg wordt geleid door de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) en houdt toezicht op de gang van zaken binnen de GR.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het VAB wordt gevormd door dhr I.G. Mosterd en dhr. van Velzen (plaatsvervangend)

 

 

Locatie Manager:

Dhr. S. Dreijer

Meerlanden, Postbus 391 tel.: 0297 381777

 

Directeur:

de heer ing. M. Witkamp

 

Administrateur:

J.B. van Duijvenbode

 

Secretaris:

H. van Duijn

p/a: Gemeente Katwijk

Toezicht 2014 / 2018
Voor de dagelijkse leiding heeft het VAB een locatie manager. Bij het VAB werken zeven personen.

 

 

Voorzitter:

De heer I.G. Mosterd

(wethouder van de gemeente Katwijk)

 

Leden:

I.G. Mostert (wethouder gemeente Katwijk)

D.T.C. Salman (wethouder gemeente Noordwijk)

M.G. Bilars (wethouder Noordwijkerhout)

A. de Jong (wethouder gemeente Hillegom)

EJ Nieuwenhuis (wethouder gemeente Lisse)

C.P. van Velzen (wethouder Teylingen)

 

Alle leden van het bestuur hebben een plaatsvervangend lid van hun eigen gemeente.

Bij het VAB wordt geen afval gescheiden of verbrand; het VAB is alleen een overslagstation voor GFT- en restafval dat door de gemeenten gescheiden wordt aangeleverd.

Afvalinzameling, de bewerking ervan en de afvoer naar de afvalverwerkingsinstallatie is in handen van afvalbedrijf Meerlanden uit Rijsenhout.

 

Vuilafvoerbedrijf

Duin- en Bollenstreek

VAB