RONDLEIDING VOOR HET BASISONDERWIJS

Het is belangrijk om leerlingen van het basisonderwijs te laten zien wat er met hun afval gebeurt nadat zij het in hun eigen afvalemmer hebben gegooid.

Rondleiding voor wie
Het is mogelijk voor groepen om (op afspraak) het VAB te bezoeken.

Dit kunnen zijn:

• Groepen van de basisschool (geschikt voor leerlingen vanaf groep 6)

• Groepen van voortgezet onderwijs

• Groepen van bedrijven

• Groepen van gemeenten of gemeentelijke instellingen

 

De aard en duur van de rondleiding wordt afgestemd op de doelgroep.

De rondleiding voor het basisonderwijs
Het is belangrijk om leerlingen van het basisonderwijs te laten zien wat er met hun afval gebeurt nadat zij het in hun eigen afvalemmer hebben gegooid. Op het VAB zien zij dat het afval ook daadwerkelijk gescheiden wordt afgevoerd.

Een rondleiding van een klas van het basisonderwijs op het VAB bestaat uit twee gedeelten.

Deel 1
De ene groep begint met het bekijken van de video “Afvalrecycling in de Duin- en Bollenstreek” in het kantoor op het VAB. Daarna krijgen ze een korte schriftelijke quiz die ze in kunnen vullen.

De video laat op een eenvoudige manier zien hoe diverse soorten afval in de Duin- en Bollenstreek worden verzameld en uiteindelijk worden hergebruikt.

Deel 2
De andere groep neemt een kijkje in de gebouwen van het VAB. Dit begint met het opzetten van een helm. Op het gehele terrein geldt een helmplicht dus ook bezoekers moeten een helm dragen voor de veiligheid. We nemen eerst een kijkje in gebouw 1 waarin het GFT ligt opgeslagen.

 

Na een uitleg over GFT en het biofilter vervolgt de rondleiding zich naar gebouw 2 waar het restafval ligt opgeslagen. Boven in het gebouw nemen we een kijkje in de 'cockpit' van de kraanmachinist. Daar krijgen de kinderen goed te zien hoe het afval wordt verplaatst door een grote kraan en in de trein wordt gestort. Door de grootte van de kraan en de diepte van de bunker is dit m.n. voor kinderen een indrukwekkend gezicht.

Duur van de rondleiding
Exacte duur van de rondleiding wordt afgestemd op de doelgroep maar hou rekening met 1 uur

Kosten
Aan een rondleiding  op het VAB zijn geen kosten verbonden

Afspraak maken
Voor een rondleiding op het VAB dient u een afspraak te maken.

 

Vuilafvoerbedrijf

Duin- en Bollenstreek

VAB