Al onze kennis
voor u op een rijtje

VEELGESTELDE VRAGEN

Bezoek deze pagina regelmatig voor de laatste updates.

FAQ
We hebben al onze kennis hieronder voor u op een rijtje gezet. Toch geen antwoord kunnen vinden op uw vraag? Dan zijn wij bereikbaar via contact@vuilafvoerbedrijf.nl of Postbus 123, 2215 ZJ, Voorhout

U kunt het projectteam bereiken via contact@vuilafvoerbedrijf.nl of op Postbus 123, 2215 ZJ, Voorhout.
Het VAB heeft een belangrijke functie in de afvalketen. De locatie voorziet al jaren in de behoefte, maar door het aflopen van contracten en de levensduur van de gebouwen op het terrein, is nu het uitgelezen moment om de inrichting van het overslagstation te herzien.

Er is een globale planning. Deze planning is een inschatting op basis van de kennis die het projectteam nu heeft. Het kan zijn dat de plannen wijzigen en daarmee dus ook de planning. De huidige planning ziet er als volgt uit:

Planning najaar 2021: De gemeenteraden wordt gevraagd om in te stemmen met de benodigde investeringen voor het VAB.

Planning voor 2022: Verder onderzoeken, ontwikkelen, ontwerpen en technisch uitwerken.
Er worden verschillende bijeenkomsten voor omwonenden georganiseerd.

Planning voor 2023: Start sloop- en bouwwerkzaamheden.

Bij de ontwikkeling van het terrein is de omgeving heel belangrijk. De direct omwonenden van het VAB hebben daarom begin 2021 een brief ontvangen over de manier waarop de omgeving wordt betrokken bij de ontwikkeling en optimalisatie van het VAB-terrein. Klik hier om de brief te lezen. Inmiddels is er ook een tweede brief gedeeld. Deze is hier te vinden

Contact over de toekomst van het VAB:
contact@vuilafvoerbedrijf.nl of Postbus 123, 2215 ZJ, Voorhout 

Bij het VAB wordt geen afval gescheiden of verbrand; het VAB is alleen een overslagstation voor GFT- en restafval dat door de gemeenten gescheiden wordt aangeleverd.

De exploitatie van het VAB wordt uitgevoerd door Meerlanden uit Rijsenhout.