5 gemeenten vormen het gemeenschappelijk bestuur

Samenwerken in de regio “Duin- en Bollenstreek”

SCROLL VOOR MEER INFORMATIE

BESTUUR EN DIRECTIE VAB

Het bestuur van het VAB bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur bestaande uit wethouders van de 5 deelnemende gemeenten.

Gemeenschappelijke Regeling
Vanuit elke gemeente zijn beleidsambtenaren afgevaardigd die minimaal vier keer jaar bijeen komen in het zogenoemde Technisch Overleg (TO). Dit overleg wordt geleid door de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). De directeur is belast met (toezicht houden op) de dagelijkse exploitatie van het overslagstation. De leden van het TO adviseren de directeur hierin.

Directeur:
De heer J. Kappert
contact@vuilafvoerbedrijf.nl
Postbus 123, 2215 ZJ Voorhout

Locatie Manager:
De heer L. Rombouts
Meerlanden, Postbus 391, 1430 AJ Aalsmeer
T: 0297 381777

Administrateur:
De heer J.B. van Duijvenbode

Secretariaat:
De heer C.A. Korsman
VAB@HLTsamen.nl

Toezicht 2018 / 2022
Voor de dagelijkse leiding heeft het VAB een locatie manager.

Bestuur:
De heer C.P.M. van der Zwet
(voorzitter, wethouder van de gemeente Lisse)
Mevrouw C.J. van Starkenburg
(vice voorzitter, wethouder van de gemeente Katwijk)
Mevrouw Ir. H.M.A. Hooij
(lid, wethouder van de gemeente Teylingen)
De heer J.A. van Rijn
(lid, wethouder van de gemeente Hillegom)
De heer J.P. van den Berg
(lid, wethouder van de gemeente Noordwijk)

Alle leden van het bestuur hebben een plaatsvervangend lid van hun eigen gemeente.

Bij het VAB wordt geen afval gescheiden of verbrand; het VAB is alleen een overslagstation voor GFT- en restafval dat door de gemeenten gescheiden wordt aangeleverd.

De exploitatie van het VAB wordt uitegevoerd door Meerlanden uit Rijsenhout.