Een toekomstbestendig & innovatief afvaloverslagbedrijf

Vijf gemeenten slaan de handen ineen voor een efficiënte en duurzame afvalketen

SCROLL VOOR MEER INFORMATIE

ONTWIKKELING & OPTIMALISATIE VAB-TERREIN

Een geoptimaliseerd VAB draagt bij aan Vakkundig Afvalbeheer in de Duin- en Bollenstreek

Bij het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (hierna VAB) verzamelen we afval. Vanuit het VAB vervoeren we de diverse afvalstromen verder naar afvalverwerkers. De huidige panden en voorzieningen zijn oud en afgeschreven. In december 2020 hebben de vijf gemeenten Lisse, Hillegom, Teylingen, Katwijk en Noordwijk, besloten om te investeren in een toekomstbestendig en innovatief afvaloverslagbedrijf. Met de herontwikkeling van het VAB wordt het VAB efficiënter, beter ingepast in de omgeving, minder geur, stof en geluid buiten en aangepast aan hedendaagse eisen en normen waarbij we streven naar een energie neutraal gebouw.  Zo dragen de vijf gemeenten bij aan een efficiënte en duurzame afvalketen.

Onze ambitie vraagt om uw denkkracht
Onze ambities vragen om denkkracht van de omgeving. Redenen genoeg om u, onze omgeving, te betrekken om samen tot een nieuw gedragen afvaloverslagbedrijf te komen dat past in de omgeving, zo min mogelijk hinder veroorzaakt en waarbij de leefbaarheid een belangrijk speerpunt is.

Plannen en publicaties.
Overzicht van de actuele plannen en publicaties die betrekking hebben op dit project.

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief
Wilt u maandelijks een nieuwsbrief ontvangen rondom de plannen voor de ontwikkeling & optimalisatie van het VAB-terrein? Meld u zich dan via het formulier hieronder aan.

Wat gaat er gebeuren
Al sinds de jaren 70 wordt het grof en fijn huishoudelijk restafval en groenafval van de Duin- en Bollenstreek gemeenten overgeslagen op het overslagstation van het VAB. Een gemeenschappelijke regeling, gevormd door de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk, draagt zorg voor het beheer, transport en verwerking van het afval. Het station functioneert al jaren naar behoren, maar door het aflopen van contracten en levensduur van de gebouwen op het terrein, is nu het uitgelezen moment om de inrichting van het overslagstation te herzien.

De gemeentes hebben een projectteam aangesteld dat werkt aan een plan om het VAB-terrein toekomstbestendig en innovatief in te richten.

Wanneer.
Hieronder is een globale planning weergegeven. Deze planning is een inschatting op basis van de kennis die het projectteam nu heeft. Het kan zijn dat de plannen wijzigen en daarmee dus ook de planning.

De gemeenteraden wordt gevraagd om in te stemmen met de benodigde investeringen voor het VAB.

Verder onderzoeken, ontwikkelen, ontwerpen en technisch uitwerken.
Er worden verschillende bijeenkomsten voor omwonenden georganiseerd.

Definitieve besluitvorming over samenwerking en aanvang vergunningsprocedures. 

FAQ
We hebben al onze kennis hieronder voor u op een rijtje gezet. Toch geen antwoord kunnen vinden op uw vraag? Dan zijn wij bereikbaar via 06 46 04 15 86.

U kunt het projectteam bereiken via contact@vuilafvoerbedrijf.nl of op Postbus 123, 2215 ZJ, Voorhout.
Het VAB heeft een belangrijke functie in de afvalketen. De locatie voorziet al jaren in de behoefte, maar door het aflopen van contracten en de levensduur van de gebouwen op het terrein, is nu het uitgelezen moment om de inrichting van het overslagstation te herzien.

Er is een globale planning. Deze planning is een inschatting op basis van de kennis die het projectteam nu heeft. Het kan zijn dat de plannen wijzigen en daarmee dus ook de planning. De huidige planning ziet er als volgt uit:

Planning najaar 2021: De gemeenteraden wordt gevraagd om in te stemmen met de benodigde investeringen voor het VAB.

Planning voor 2022: Verder onderzoeken, ontwikkelen, ontwerpen en technisch uitwerken.
Er worden verschillende bijeenkomsten voor omwonenden georganiseerd.

Planning voor 2023: Start sloop- en bouwwerkzaamheden.

Bij de ontwikkeling van het terrein is de omgeving heel belangrijk. De direct omwonenden van het VAB hebben daarom begin 2021 een brief ontvangen over de manier waarop de omgeving wordt betrokken bij de ontwikkeling en optimalisatie van het VAB-terrein. Klik hier om de brief te lezen.
Inmiddels is er ook een tweede brief gedeeld. Deze is hier te vinden

Contact over de toekomst van het VAB:
contact@vuilafvoerbedrijf.nl of Postbus 123, 2215 ZJ, Voorhout

Bij het VAB wordt geen afval gescheiden of verbrand; het VAB is alleen een overslagstation voor GFT- en restafval dat door de gemeenten gescheiden wordt aangeleverd.

De exploitatie van het VAB wordt uitgevoerd door Meerlanden uit Rijsenhout.