Les over afval
en afvalscheiding

Op het VAB zien dat afval ook daadwerkelijk gescheiden wordt afgevoerd.

SCROLL VOOR MEER INFORMATIE

RONDLEIDINGEN

Groepen geïnteresseerden kunnen bij ons zien wat er met afval gebeurt nadat dit is ingezameld en hoe het gescheiden wordt afgevoerd.

Rondleiding voor wie
Het is mogelijk voor groepen om (op afspraak) het VAB te bezoeken.
Dit kunnen zijn:
• Groepen van de basisschool (geschikt voor leerlingen vanaf groep 6)
• Groepen van voortgezet onderwijs
• Groepen van bedrijven
• Groepen van gemeenten of gemeentelijke instellingen

De aard en duur van de rondleiding wordt afgestemd op de doelgroep.

De rondleiding voor het basisonderwijs
Het is belangrijk om leerlingen van het basisonderwijs te laten zien wat er met hun afval gebeurt nadat zij het in hun eigen afvalemmer hebben gegooid. Op het VAB zien zij dat het afval ook daadwerkelijk gescheiden wordt afgevoerd.

Duur van de rondleiding
Exacte duur van de rondleiding wordt afgestemd op de doelgroep maar houd rekening met 1 uur

Kosten
Aan een rondleiding op het VAB zijn geen kosten verbonden

Afspraak maken
Voor een rondleiding op het VAB dient u een afspraak te maken.